×

Projekt Papper är en treårs projekt:2019, 2020 och 2021 i Värmland/Filipstad/Sverige.I projektet ingår artister från Sverige och från andra länder som arbetar med papper som ett kreativ material.

Projekt Papper es un proyecto de 3 años, 2019, 2020 y 2021 en el que se presentan exposiciones de artistas suecos y extranjeros que trabajan con papel como elemento creativo-artístico.

Grundidé var att arbeta konstnärligt med papper som kreativt material men också fundera kring trädet som en viktig del av vår miljö samt en ekonomisk motor i Värmland. I vår region finns de viktigaste pappersindustrier i vårt land. Projektet fick stöd från region Värmland, THE Paper Province och Billerudkorsnäs pappersproducent.

La idea básica del proyecto es trabajar con papel como material creativo, como parte importante de nuestro entorno y como motor económico en nuestra región Värmland,donde se agrupan las industrias papeleras y los bosques más importantes del país. El proyecto se lleva a cabo con el apoyo financiero de la Region Värmland, The Paper Province Sweden y con el apoyo material del productor de papel Billerudkorsnäs Sweden.

Under utställningen Paper och Poesi deltog följande konstnärer: Clemente Padín från Uruguay med utställningen Hyllning till Fyrkanten. Clemente Padín och Horacio Sapere från Spanien med utställningen Möte Padin-Sapere 1973 – 1983. Lennart Gybrant och Barbara Häggdahl med utställningen Teckning 3. Hugo Catolino och Pia Holmquist med utställning Pappersfigurer.I samband med utställningen producerade vi (By Sweden Art Projekt i samarbete med Sa Soll förlag/Finis Africae Editions i Palma de Mallorca/Spanien) Konstbox Hyllning till Fyrkanten av Clemente Padín.

Durante la exposición Papel Poesía,  primer evento del proyecto, estamos muy contentos de presentar  Clemente Padin (Uruguay) con la exposición ‘Homenaje al cuadrado. A la manera de Clemente Padín’ Clemente Padin y Horacio Sapere (Mallorca, España) con la exposición ‘Meeting Padin-Sapere’ Poemas visuales de los años 1973/1983 Lennart Gybrant y Barbara Häggdahl (Suecia) con la obra «Dibujo 3» Hugo Catolino (Argentina) y Pia Holmquist (Suecia) con la obra «Figuras de papel» y de ser co productores del tercer libro de arte «Homenaje al Cuadrado» del artista Clemente Padín editado por Finis Africae Edicions de Palma, Mallorca” 

Pia Holmquist och Hugo Catolino.  Konstnärliga ledare/Figurteaterkompaniet