×

By Sweden Art Project konstnärligt ledare Hugo Catolino samarbetar sedan 2019 med förlaget Sa Soll , Horacio Sapere och Pilar Esteve i Palma de Mallorca. Förlaget publicerar konstnärer som arbetar med visuell och experimentell poesi från olika delar av världen. De senaste tre år 2021-22-23 producerades tre Poem Boxar med de spanska konstnärerna LuciaPeiró (Grymma Tider), J.M.Calleja (Opublicerade från 70-talet) och Bartolomé Ferrando (Poetiska Förslag) på spanska och svenska. Projektet Spansk Visuell Poesi i Sverige presenterades på Galleri Index i Stockholm den 8 juni 2023. Under presentationen genomförde konstnärerna var sin performance live.
Under vistelse i Sverige träffade Hugo Catolino, Sa Soll förlaget och de spanska konstnärerna två svenska konstnärer; Barbara Häggdahl och Lennart Gybrant. Under arbetsmötet planerades att de svenska konstnärerna ska producera var sin Poem Box på svenska och spanska och deras verk ska presenteras i Valencia under 2024. Vi besökte konsthallen Magasin Katrin i Värmland och där diskuterades en idé att genomföra en utställning och en Performance festival under 2025. Projektet fick stöd från Kulturrådet.

By Sweden Art Project artistic director Hugo Catolino has been collaborating since 2019 with the publishing house Sa Soll , Horacio Sapere and Pilar Esteve in Palma de Mallorca. The publisher publishes artists working with visual and experimental poetry from different parts of the world. In the last three years 2021-22-23, three Poem Boxes were produced by Spanish artists Lucia Peiró (Cruel Times), J.M.Calleja (Unpublished from the 70s) and Bartolomé Ferrando (Poetic Proposals) in Spanish and Swedish. The project Spanish Visual Poetry in Sweden was presented at Galleri Index in Stockholm on June 8, 2023. During the presentation, the artists each performed live.
While in Sweden, Hugo Catolino, Sa Soll and the Spanish artists met two Swedish artists; Barbara Häggdahl and Lennart Gybrant. During the working meeting, it was planned that the Swedish artists will each produce a Poem Box in Swedish and Spanish and their works will be presented in Valencia in 2024. We visited the art gallery Magasin Katrin in Värmland and
there we discussed an idea to carry out an exhibition and a performance festival in 2025. The project was supported by the Swedish Arts Council.

Spansk Visuell Poesi i Sverige.
3 poeter; J.M Calleja, Bartomeu Ferrando, Lucía Peiró
Poet box och performance.

INDEX The Swedish Contemporary Art Foundation

8 Juni 2023 kl. 18.00

Kungsbrostrand 19, 11226 Stockholm