×

· BY SWEDEN Art Project är en plats för möten mellan människor som vill utrycka sina tankar angående de aktuella frågorna i världen. En mötesplats för inspiration Kommunikation och delaktighet. Vi vill presentera olika projekt i dialog med konstnärer inom bild, film, teater, dans, performance och litteratur

· BY SWEDEN Art Project is a place for meetings between people who want to express their thoughts regarding the current issues in the world. A meeting place for inspiration Communication and participation. We want to present various projects in dialogue with artists in visual arts, film, teatre, dance, performance and literature.

· BY SWEDEN Art Project es un lugar de encuentro entre personas que trabajan con las diferentes expresiones del arte. Un lugar de encuentro para la inspiración, comunicación y participación. Queremos presentar diversos proyectos en diálogo con artistas del arte, teatro, danza, cine, performance y literatura.