×

Släck elden och rör inte vid trädet!

¡Apaga el fuego y no toques el árbol!

Grundidé var att skapa en vandringsutställning med objekt från 32 olika indianstammar i Amazonas/Brasilien.

La idea principal fue la de crear una exposición itinerante con objetos provenientes de 32 tribus indígenas del Amazonas.

KarajaWaura
KuikuruKamayura
Wayana – ApalayWaiwai
BakairiTembé
Saturé – MauéTicuna
YanomaniXavante
TxicáoKayabi
TapirapeTxukahamáe
BaniwaXingú
TucanoWaimiri – Atroari
KayapóJuruna
KampaBororo
RikbakstaSuia
KalapaloGuayayare
SataréKaxinawa
ArawuetéZoro

Föremålen samlades in av olika organisationer och personer intresserade av Amazonas indianer i Brasilien och Amazonas Hus i São Paulo. Valet av föremål gjordes efter egna studier av bland annat The Dictionary of Indigenous Crafts av Berta Ribeiro och hennes bok Urgent Amazon. En annan inspirationskälla vid den tiden var  IAMÁ Instituto de Antropologia e Meio – Ambiente de São Paulo, boken Nós Paiter av Betty Mindlin, Os Surui de Rondonia av Francisca Chica och Xingu Tribal Territory, av Maureen Bisilliat och Orlando & Claudio Villas-Boas. Tanken med en vandringsutställning var att informera barn och ungdomar i skolan samt vuxna på museer och biblioteksfilialer om den känsliga situationen för Amazonas regnskog i Brasilien. Jag ville också visa alla föremål som beskriver indianernas vardagliga och rituella liv i regnskogen och informera om den ekologiska betydelsen av Amazonas , samt fördöma de olika mekanismerna för exploatering av området. Utställningen mottogs mycket väl i Sverige och turnerade på flera museer i Västmanland och i fem museer i Finland. I samband med utställningen skapades en marionetteaterföreställning för barn från 4 år och hantverk – och miljöverkstäder i skolor och kommunala bibliotek.

Idag, efter 32 år… Den nuvarande situationen för Amazonas och dess folk har inte förbättrats utan tvärtom har den förvärrats, precis som våra globala ekologiska problem. Därför vill jag fortsätta mitt arbete att informera och presentera olika konstnärer och deras syn med fokus på Amazonas regnskogen. Det är mitt sätt att inspirera vår publik att agera. By Sweden Art Project har, i dialog med flera internationella konstnärer, initierat en poetisk visuell dialog där var och en av konstnärerna hade Amazonas regnskogen som inspiration. De aktuella konstnärerna är Horacio Sapere ,Spanien, Luanna Jimenes, Brasilien, Ruggero Maggi, Italien, Darci Figueredo, Brasilien och Clemente Padin, Uruguay. 

Los objetos fueron recolectados por diferentes organizaciones, personas interesadas en los grupos del Amazonas y adquiridos en La Casa de Amazonas, São Paulo. La elección de los objetos fue inspirada después de leer El Diccionario de Artesanato Indigena de Berta Ribeiro y sus libros Amazonia Urgente. También fueron fuente de inspiración en ese momento el  IAMÁ Instituto De Antropologia e Meio – Ambiente de São Paulo,  el libro de Betty Mindlin Nós Paiter, Os Surui de Rondonia, Francisca Chica y el libro Xingu Territorio Tribal, de Maureen Bisilliat y Orlando & Claudio Villas- Boas. La idea de la muestra – exposición era por una parte informar a los niños y jóvenes en la escuela y a los adultos en los museos y bibliotecas, sobre la delicada situación de la selva del Amazonas en Brasil y los grupos indígenas que vivían allí y por otro lado informar sobre la importancia ecológica de la selva del Amazonas, así como también denunciar los distintos mecanismos de explotación de la zona. La exposición fue muy bien recibida en Suecia y recorrió varios museos allí y también en Finlandia. Alrededor de la exposición se crearon obras de teatro, talleres de arte y medio ambiente en escuelas y bibliotecas municipales.

Hoy, después de 32 años… La situación actual de Amazonas y sus pueblos no ha mejorado si no que, por el contrario, ha empeorado, igual que nuestro problema ecológico global. Es por ello, que hoy queremos seguir trabajando con diferentes formas y puntos de vista para inspirar a nuestro público a través del arte visual. By Sweden Art Project ha iniciado, en diálogo con varios artistas internacionales, un trabajo de recopilación y presentación de obra visual enfocando la problemática del Amazonas.